Tymczasowa zmiana w organizacji ruchu – ul. Wąwóz Szwedzki

Utrudnienia ruchu drogowego na ul. Wąwóz Szwedzki w Wojniczu

W związku z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Wąwóz Szwedzki – uprzejmie informujemy, iż w okresie od 03.07.2014 r. do 25.07.2014 r. w godzinach 7.30 – 17.00  wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym polegające na zamknięciu ulicy dla pojazdów samochodowych.  Za utrudnienia przepraszamy. 

W/w prace prowadzone są w ramach realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Wojnicz”, dofinansowywanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I – Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.