„Tydzień Przedsiębiorcy” – akcja ZUS


W dniach 18-22 listopada 2013 r. Oddział ZUS w Tarnowie organizuje akcję „Tydzień Przedsiębiorcy”. Jest to coroczne, ogólnopolskie przedsięwzięcie dedykowane wszystkim płatnikom składek ZUS, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o obowiązujących przepisach. Nadrzędnym celem akcji jest umożliwienie przedsiębiorcom uzyskania wszelkich niezbędnych informacji w jednym miejscu. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00 w odziale dyżurować będą specjaliści ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta, PUP i TARR. Odbywać się będą również seminaria tematyczne dotyczące innowacyjnych rozwiązań w zakresie usług elektronicznych, abolicji w opłacaniu składek, outsourcingu oraz przepisów prawnych. 

DYŻURY EKSPERTÓW

Oddział ZUS w Tarnowie, ul. T. Kościuszki 32

– I Urząd Skarbowy w Tarnowie: 19 listopada, godz. 09.00- 13.00, 21 listopada godz. 13.00-17.00
– II Urząd Skarbowy w Tarnowie: 19 listopada 13.00-17.00, 21 listopada 09.00-13.00
– Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie: 18listopada, godz. 12.00- 18.00, 21 listopada, godz. 08.00–16.00
– Urząd Miasta w Tarnowie: 18-22 listopada, godz. 08.00–16.00
– Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego: 19 listopada, godz. 12.00-15.30, 22 listopada, godz.  09.00-12.00.

BEZPŁATNE WYKŁADY

Oddział ZUS w Tarnowie, ul. T. Kościuszki 32

– Dobrowolna spłata należności w ramach udzielanych ulg oraz zasady obowiązujące w zakresie umarzania należności – 18 listopada godz. 9.00 i godz. 15:00, wykładowca: Barbara Kara;

– Innowacyjne rozwiązania dotyczące nowych usług elektronicznych zapewniających lepszą komunikację klientów z Zakładem (e-ZUS) – 19 listopada, godz. 9.00 i godz. 15:00, wykładowca: Łukasz Mazur;

– Outsourcing pracowników oraz problemy jakich może przysporzyć nierzetelna firma oferująca takie usługi – 20 listopada, godz. 9.00 i godz. 15:00, wykładowca: Teresa Lechowicz;

– Zmiany w przepisach prawa, w tym możliwość skorzystania z ubezpieczeń przez osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 5 – 21 listopada, godz. 9.00 i godz. 15:00, wykładowca: Teresa Lechowicz;

– Abolicja w opłacaniu składek i wymagania jakie muszą zostać spełnione aby złożony wniosek mógł być rozpatrzony przez Zakład – 22 listopada, godz. 9.00 i godz. 15:00, wykładowca: Anita Bis.

Chętni do uczestnictwa w wykładach proszeni są o zapisy: tel.: 14 632 75 96, 14 632 76 44; e-mail: elzbieta.stachowiak@zus.pl.