Szkolenie dla ROLNIKÓW


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa Biuro Powiatowe w Tarnowie uprzejmie

informuje o planowanym szkoleniu, w związku z naborem wniosków w ramach poddziałania 6.4.

Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej typ operacji Rozwój

przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych, objętego PROW na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się w dniu 20-10-2016 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Starostwa

Powiatowego w Tarnowie.