Szkoła bez przemocy


W poniedziałek 6 czerwca w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu już po raz drugi został zorganizowany DZIEŃ SZKOŁY BEZ PRZEMOCY.

DZIEŃ SZKOŁY BEZ PRZEMOCY to ogólnopolskie święto wszystkich tych, którzy nie zgadzają się na przemoc i angażują się w budowanie szkoły jako miejsca przyjaznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
W tym roku honorowy patronat nad akcją objęła pani prezydentowa Anna Komorowska.
Przez cały rok w szkole odbywały się zajęcia profilaktyczno – wychowawcze dotyczące agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży oraz spotkania z policjantem i psychologiem. Natomiast w poniedziałek, z okazji projektu zorganizowano gry i zabawy sportowe, których celem było zwrócenie uwagi na kulturę współzawodnictwa oraz zasady fair play, co przy ogromnych emocjach jakich dostarczają rozgrywki sportowe nie zawsze jest łatwe. W ubiorze wszystkich uczestników dominował kolor biały.
Na zakończenie akcji, dzieci utworzyły wielki napis: STOP PRZEMOCY.