Święto szkoły w Łoponiu


Z ogromnym zaciekawieniem i entuzjazmem zostało przyjęte przedstawienie uczniów i rodziców z kabaretu „Oddział Trzeci”, które odbyło się 17 lutego 2011 roku z okazji święta Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łoponiu. Jak co roku pod kierunkiem Pani dyrektor Jadwigi Hynek, nauczycieli, rodziców i instruktora ze świetlicy sołeckiej, uczniowie przygotowali znakomitą „Gwiezdną podróż”, nagrodzoną przez wszystkich gromkimi brawami. Najbardziej wzruszeni byli rodzice, którzy wraz ze swoimi pociechami i innymi mieszkańcami sołectwa będą w tym roku obchodzić 60-lecie istnienia szkoły. Swoją obecnością uroczystość uświetnili: Burmistrz Wojnicza Pan Jacek Kurek wraz z małżonką, radni Rady Miejskiej w Wojniczu oraz zaproszeni goście.

Sprostowanie

Na prośbę uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej w Łoponiu

 17 lutego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łoponiu miało miejsce Święto Szkoły. Nad całością przygotowań do imprezy czuwała p. dyrektor Jadwiga Hynek. Święto uświetniły dwa występy. Pierwszy z nich nosił tytuł „Bal gwiazd” i nawiązywał do tematyki związanej z główną pasją patrona szkoły – astronomii. Widowisko miało charakter muzyczno-taneczny i wyreżyserowane zostało przez p. Marzenę Warpechowską. Druga inscenizacja to dzieło „Oddziału Trzeciego”, złożonego głównie z rodziców uczniów. Obydwa występy, przyjęte z zaciekawieniem i entuzjazmem, nagrodzone zostały gromkimi brawami.

 Tekst: Marzena Warpechowska

Tekst i zdjęcia: Jacek Filipek