Świąteczne spotkanie w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego


„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” – słowami bł. Jana Pawła II, kierownik Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Wojniczu Anna Opioła otworzyła w czwartek 15 grudnia doroczne spotkanie bożonarodzeniowe, dziękując tym samym za wszelką pomoc i wsparcie otrzymywane przez dzieci i ich rodziny od zebranych gości i nieobecnych darczyńców. A wśród gości znaleźli się Burmistrz Wojnicza Jacek Kurek, Przewodniczący Rady Miejskiej Sebastian Wróbel, proboszcz ks. dr Jan Gębarowski, przedstawiciele firmy Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. Centrum Dystrybucyjne w Wojniczu – Dyrektor Mirosław Pielot, Aleksandra Przeklasa oraz Iwona Ciuruś, Radny Powiatowy Paweł Smoleń, Przewodniczący Zarządu Miasta Adam Nitsch, dyrektor Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Wojniczu Kazimiera Nosek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Wojniczu Dorota Wełna, przedstawiciele Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wojniczu i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dzieci, ich rodzice, wychowawcy i wolontariusze.

Głównym punktem spotkania było przedstawienie „Odzyskane marzenia… Opowieść o Bożym Narodzeniu, które ciągle trwa” oraz kolędy w wykonaniu podopiecznych placówki. Miłą niespodziankę sprawiła organizatorom firma Jeronimo Martins. Każde z dzieci otrzymało wspaniałą paczkę ze słodyczami, natomiast placówka została obdarowana niezwykle przydatnym w pracy laptopem. Również pozostali goście przekazali dzieciom upominki, wśród których nie zabrakło słodyczy i pięknych bajek.

W nastrojowej atmosferze przy blasku świec i cichym akompaniamencie muzyki, goście przy pięknie nakrytym stole, korzystając z przygotowanego poczęstunku, toczyli zajmujące rozmowy. Przybyli z zainteresowaniem oglądali kroniki, które prowadzone są od początku istnienia placówki i dokonywali wpisów do księgi pamiątkowej. Jak mówi kierownik placówki Anna Opioła – kultywowanie takich tradycji sprzyja wzajemnemu poznaniu a także zaprezentowaniu dorobku placówki.