Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu informuje, że od dnia 01.08.2011 r.są przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2011/2012.

Natomiast od 01.09.2011 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2011/2012.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu (pokój nr 18) lub na stronie internetowej www.gops.wojnicz.pl