Strażacki Bal


Jak co roku, w trakcie strażackiego spotkania w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, dokonano  podsumowania roku 2013. Zapoznając się ze statystykami można stwierdzić, że rok 2013 był znacznie lepszy od poprzedniego. Okazało się, że Jednostki OSP z gminy Wojnicz odnotowały 120 wyjazdów w 2013 roku, 201 w roku 2012. Pożary z liczby 61 w 2012 r. spadły do 27 w 2013. Świadczy to o znacznej poprawie poziomu bezpieczeństwa i wzroście świadomości z zakresu tejże, wśród mieszkańców.

Strażacy jednak nie próżnują. Jeżeli nie gaszą pożarów – oddają krew. Wartym odnotowania jest fakt, że Klub Honorowych Dawców Krwi PCK działający przy OSP Zakrzów zdobył II miejsce w Polsce, i I w Małopolsce pod względem ilości zebranej krwi.

Aby wspólnie świętować tak pomyślny bilans roku 2013, wszyscy druhowie spotkali się 1 marca w remizie OSP Łukanowice  na Balu Strażaka. W czasie balu ogłoszono  również wyniki konkursu na Strażaka Roku 2012/2013, a Burmistrz Wojnicza Jacek Kurek wręczył zasłużonym Druhom upominki. Wszystkim nagrodzonym druhom gratulujemy.

Nominowani do konkursu Strażak Roku:

dh Zbigniew Dudzik (OSP Biadoliny Radłowskie)
dh Tomasz Mleczko (OSP Dębina Zakrzowska)
dh Maciej Radzik (OSP Grabno)
dh Mateusz Fornal (OSP Łukanowice)
dh Piotr Laska (OSP Olszyny)
dh Grzegorz Sumara (OSP Wielka Wieś)
dh Sylwester Stypka (OSP Więckowice)
dh Katarzyna Wróbel (OSP Wojnicz)
dh Marek Hołda (OSP Zakrzów)

 

Zdobywcą tytułu została dh Katarzyna Wróbel z jednostki OSP Wojnicz, która wyróżnia się szczególnie na polu pracy z młodzieżą oraz jest koordynatorem akcji pn. Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa. 

  

fot: Sebastian Wróbel