Start Gospodyń Wiejskich – zaproszenie


Województwo Małopolskie we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania oraz Powiatowymi Zespołami Doradztwa Rolniczego rozpoczęło realizację projektu skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Małopolski. Jego pierwszym etapem będą seminaria powiatowe poświęcone m.in. możliwym formom wsparcia dla KGW.

Seminarium powiatowe dotyczące organizacji i wsparcia finansowego stowarzyszeń kobiet wiejskich – „Start Gospodyń Wiejskich”,odbędzie się w dniu 21.07.2014 r. o godzinie 10.00 w sali Naczelnej Organizacji Technicznej- NOT, Tarnów Rynek 10 (sala wykładowa II piętro). Podczas spotkania omawiane będą zagadnienia dotyczące zakładania i prowadzenia stowarzyszenia, jako narzędzia umożliwiającego korzystanie ze środków publicznych, dzięki którym wzrośnie efektywność prowadzonych działań gospodyń wiejskich na rzecz lokalnej społeczności. Z reprezentacją KGW z terenu powiatu tarnowskiego spotkają się m.in. przedstawiciele dobrych praktyk, umożliwi to przedstawienie i przedyskutowanie wielu zagadnień zarówno pod kątem teoretycznym, jak i praktycznym.