Spotkania ws. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje, że zaplanowane zostały spotkania konsultacyjne dla mieszkańców obszaru LGD Dunajec-Biała w zakresie wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego  kierowanego przez społeczność na lata 2016-2020.

Gmina:

Zakliczyn – 24.08.2017 r. – 12:00-13:00 – Biuro LGD Dunajec-Biała, ul. Browarki  7, 32-840 Zakliczyn (budynek OSP)

Wojnicz – 25.08.2017 r. – 12:00-13:00 – Urząd Miejski w Wojniczu, ul. Rynek 1, 32-830 Wojnicz (sala narad)               

Pleśna  – 28.08.2017 r. – 12:00-13:00 – Centrum Kultury, Sportu i Promocji  Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240                          

Ciężkowice – 29.08.2017 r. – 12:00-13:00 – Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Tomasz Tomków w Ciężkowicach, ul. 3-go Maja 34, 33-190 Ciężkowice

 

KONSULTACJE DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW Z OBSZARU LGD DUNAJEC-BIAŁA:

 Zakliczyn –  04.09.2017 r. – 12:00-13:00  – Biuro LGD Dunajec-Biała, ul. Browarki – 7, 32-840 Zakliczyn (budynek OSP)

 Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjne.