Spotkania konsultacyjne LGD Dunajec – Biała

logo lgd i herb

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

 

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje, że zaplanowane zostały spotkania konsultacyjne dla mieszkańców obszaru LGD Dunajec-Biała oraz potencjalnych beneficjentów zainteresowanych pozyskaniem dotacji na realizację zadań w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:

 

– rozwijania działalności gospodarczej,

– budowy lub modernizacji obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej,

– budowy lub modernizacji obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wydarzenia promujące aktywny tryb życia (grant),

– ochrony środowiska, ekologii i przeciwdziałania zmianom klimatu,

tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

Gmina:

Zakliczyn – 20.03.2017 r. – 10:00-13:00 – Biuro LGD Dunajec-Biała, ul. Browarki – 7, 32-840 Zakliczyn (budynek OSP)

 

Wojnicz  – 21.03.2017 r.  – 10:00-13:00 – Urząd Miejski w Wojniczu, ul. Rynek – 1, 32-830 Wojnicz                                                    

 

Ciężkowice – 22.03.2017 r. – 10:00-13:00 – Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Tomasz Tomków w Ciężkowicach, ul. 3-go Maja 34, 33-190 Ciężkowice

 

Pleśna – 22.03.2017 r. – 15:00-18:00 – Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjne.