Spotkania informacyjne w gminach z obszaru LGD Dunajec-Biała dla potencjalnych beneficjentów


 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym przez Lokalną Grupę Działania Dunajec-Biała naborem wniosków
o przyznanie pomocy na operacje w zakresie:

– rozwijania działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego,

– podejmowania działalności gospodarczej,

– budowy lub modernizacji obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej,

– ochrony środowiska, ekologii i przeciwdziałania zmianom klimatu,

– tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,

w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania do udziału w spotkaniu informacyjnym otwartym dla potencjalnych wnioskodawców.

Spotkania zostaną przeprowadzone w każdej gminie z obszaru LGD Dunajec-Biała zgodnie
z harmonogramem.

Więcej informacji na stronie www.dunajecbiala.pl lub pod nr telefonu 14 665 37 37

 

Harmonogram spotkania informacyjnego otwartego w gminach z obszaru
Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała
Gmina Data i godzina spotkania Miejsce spotkania
Wojnicz 15.01.2018 r.

godz. 9:00-11:00

Urząd Miasta i Gminy Wojnicz

ul. Rynek 1

32-830 Wojnicz

Zakliczyn 15.01.2018 r.

godz. 13:00-15:00

Biuro LGD Dunajec-Biała

ul. Browarki 7

32-840 Zakliczyn

Ciężkowice 16.01.2018 r.

godz. 9:00-11:00

Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny

i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach

ul.  3-go Maja 34

33-190 Ciężkowice

Pleśna 16.01.2018 r.

godz. 13:00-15:00

Centrum Kultury w Pleśnej

Pleśna 240

33-171 Pleśna