Skorzystaj z bezpłatnej pomocy i zdobyć nowe kwalifikacje potrzebne na rynku pracy


W Tarnowie ruszył nabór do VI edycji projektu „Wyjdź na Plus”, stanowiącego wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia, na regionalnym rynku pracy.Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI rozpoczęła rekrutację uczestników spośród mieszkańców Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego. Spotkania rekrutacyjne będą odbywać się w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 11 a, (budynek „Krakus”), III piętro.Udział w projekcie „Wyjdź na Plus” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowo-społecznej oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia 120 osób, w wieku 18-64 lat, pozostających bez pracy, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Środki posłużą do wsparcia osób niepracujących, które nie uczą się w trybie dziennym (stacjonarnym).

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

  • PŁATNE STAŻE z możliwością zatrudnienia,
  • Udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb
    i predyspozycji uczestników,
  • Wsparcie ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów,
  • Nabycie nowych umiejętności zawodowych,
  • Indywidualne doradztwo zawodowe.

 Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej fundacjaproaktywni.pl/wyjdznaplus  w dniach od 07.01.2019 r. do 25.01.2019 r.

Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dlaczego warto iść na staż?

Dla osób szukających pracy i bez dużego doświadczenia zawodowego skorzystanie z oferty szkoleń i stażu może być dobrą szansą na podjęcie pracy. Udział w projekcie pozwoli uczestnikowi  zdobyć  doświadczenie zawodowe w wybranej branży i wartościowy wpis w CV. Większość  firm rekrutując stażystów, oferuje im możliwość zatrudnienia po zakończeniu stażu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 533 442 199; 533 446 405; 14 300 04 51; 579517630, e-mail: wyjdznaplus@fundacjaproaktywni.pl, oraz przy ul. Krakowskiej 11 a, 33-100 Tarnów.

Do pobrania:

Plakat
Ulotka