Ruszyła rekrutacja do III edycji „Gotuj po hiszpańsku II”


Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI rozpoczęła rekrutację do III edycji projektu kształcenia umiejętności kulinarnych w zakresie kuchni hiszpańskiej i śródziemnomorskiej w Hiszpanii. W projekcie mogą wziąć udział osoby młode w wieku od 18 do 35 roku życia, pozostające bez pracy, zamieszkałe na terenie Małopolski. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EFS na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Rekrutacja do projektu odbywa się w trzech etapach. Pierwszym etapem jest zgłoszenie chęci udziału w projekcie poprzez stronę: www.gotujpohiszpansku.pl/zglos-sie/ .

Następnie wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie internetowej projektu. Wybrani kandydaci zaproszeni zostaną na rozmowę rekrutacyjną oraz udział w warsztatach kulinarnych, których celem jest sprawdzenie praktycznych umiejętności kandydatów w kuchni.

Dla uczestników projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

I Przygotowanie do wyjazdu (ok. 1,5 miesiąca):
– kurs języka hiszpańskiego w Instytucie Kształcenia Iberoamerykańskiego El Abanico
– zwrot kosztów dojazdu na warsztaty i kurs hiszpańskiego
– stypendium szkoleniowe za każdą godzinę uczestnictwa w zajęciach
– ubezpieczenie już od pierwszego dnia udziału w projekcie

II W trakcie pobytu za granicą (2 miesiące):
– kurs kuchni śródziemnomorskiej w hiszpańskiej szkole gastronomicznej
– kurs j. hiszpańskiego
– wyjścia integracyjno-kulturalne
– praktyki w hiszpańskich restauracjach
– bilety lotnicze i dojazd do miejsca zakwaterowania
– zakwaterowanie w apartamentach (od 120-140 m) po 5, 6 osób każdy blisko centrum Walencji (pokoje w apartamencie są 1, 2 osobowe)
– WIFI w apartamentach
– wyżywienie na praktykach i w trakcie kursu kulinarnego
– kieszonkowe 
– karta miejska na transport lokalny
– strój roboczy na zajęcia
– dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne i karty EKUZ
– dodatkowo  ubezpieczenie NNW i na koszty leczenie w towarzystwie ubezpieczeniowym

III Po powrocie (do chwili znalezienia zatrudnienia):
– wsparcie pośrednika pracy i pomoc w znalezieniu zatrudnienia
– warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji
– płatne staże

Szczegółowe informacje o projekcie i formularz aplikacyjny dostępne są na stronie internetowej: http://gotujpohiszpansku.pl/rekrutacja/  oraz w Biurze Projektu: tel. 12 200 21 77, e-mail gotuj@fundacjaproaktywni.pl, ul. Szlak 8a, 31-161 Kraków.