Rusza nabór do projektu „Ponowny start w aktywność zawodową”


Spółdzielnia Socjalna SerwiS zaprasza do udziału w projekcie:  „Ponowny start w aktywność zawodową”.

II tura rekrutacji do projektu rozpoczyna się 18 lutego, a kończy 1 marca 2019r.
Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w godzinach 9.00-15.00
w Biurze Projektu: ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów

ZAPRASZAMY OSOBY :

 • bierne zawodowo
 • bezrobotne
 • w wieku powyżej 30 lat.
 • zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski.

Zakres działań oraz formy wsparcia przewidziane w ramach realizacji projektu:

 • staże zawodowe ze stypendium stażowym
 • szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowym
 • zwrot kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na staże i szkolenia zawodowe poza miejscem zamieszkania
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie stażu
 • identyfikacja potrzeb Uczestników projektu – opracowanie IPD (Indywidualnego Planu Działania) dla każdego Uczestnika projektu
 • pośrednictwo pracy
 • doradztwo zawodowe
 • coaching zawodowy
 • wsparcie psychologiczne
 • poradnictwo z zakresu opinii nad osobą zależną
 • dodatek do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty

Kontakt:
Biuro Projektu:
Spółdzielnia Socjalna SerwiS
Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów
tel.: 535-191-921

e-mail:
m.mika@spoldzielniaserwis.pl
a.gacek@spoldzielniaserwis.pl
p.witek@spoldzielniaserwis.pl

www.ponownystart.pl