Rozpoczęto budowę obwodnicy Wojnicza


Od symbolicznego wbicia łopat rozpoczęto w piątek 16 marca budowę wschodniej obwodnicy, która będzie fragmentem drogi wojewódzkiej nr 975, biegnącej od Dąbrowy Tarnowskiej do Zakliczyna. W uroczystości wzięli udział m.in. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, Burmistrz Wojnicza Jacek Kurek, Wiceburmistrz Wojciech Janus, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorz Stech, przedstawicielka wykonawcy północnej części obwodnicy – firmy Energopol, dyrektor ds. produkcji Beata Karkowska, Starosta Tarnowski Mieczysław Kras i doradca prezydenta Tarnowa ds. rozwoju miasta, Krzysztof Madej.

Jednym z głównych celów przedsięwzięcia jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Wojnicza i miejscowości ościennych: Wielkiej Wsi, Dębiny Łętowskiej i Dębiny Zakrzowskiej. Zostanie on przeniesiony na obrzeża, w okolice m.in. rozwijającej się strefy przemysłowej Zielonego Parku Przemysłowego w Wojniczu.

Całkowita wartość projektu to około 50,5 mln zł. Blisko 39 mln zł z tej sumy to unijna dotacja z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Budowa obwodnicy została podzielona na dwie części: północną o długości ok. 2,3 km, której wykonawcą jest  ENERGOPOL Sp. z o.o. oraz południową o długości 4,7 km, realizowaną przez MOSTOSTAL Warszawa S.A. Zakończenie prac planowane jest na październik 2014 roku.

Kliknij w poniższy link, aby obejrzeć krótki reportaż z wydarzenia:

Tarnowska.tv