Rozbudowa drogi gminnej do Zielonego Parku Przemysłowego w Wojniczu


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), oraz art 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194, z późn. zm.), Starosta Tarnowski zawiadamia…

 

Pełna treść obwieszczenia