Remont Izby Regionalnej zakończony


Przez ponad dwa tygodnie członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej pracowali przy remoncie pomieszczeń Izby Regionalnej im. ks. Jana Królikiewicza i sali wystawowej. Prace przebiegały szybko i sprawnie dzięki pomocy Urzędu Miejskiego, który oddelegował do prac malarskich skazanych z Zakładu Karnego Tarnów-Mościce oraz dzięki zaangażowaniu ze strony wielu mieszkańców, zwłaszcza młodzieży. W sumie w pracach pomagało ponad 30 osób. Zarząd TPZW dziękuje wszystkim za pomoc i zaprasza do zwiedzania odnowionej Izby Regionalnej: do końca sierpnia w każdą niedzielę od godz. 10.30 do 12.30 lub w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu ( tel. 665 529 444). Istnieje również możliwość oprowadzania grup po Wojniczu. Więcej informacji wkrótce na stronie TPZW.