Rekrutację uczestników do projektu pt. “Szansa. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w gminie Wojnicz” na 2012 rok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu rozpoczął rekrutację uczestników do projektu systemowego pt. “Szansa. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w gminie Wojnicz” na 2012 rok.

Zapraszamy osoby bezrobotne, rodziny niepełne, wielodzietne i korzystające z pomocy społecznej. W projekcie na 2012 rok zaplanowano udział 18 rodzin. Osoby chętne zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pok. Nr 2 lub 4 (parter). Rekrutację prowadzimy do końca lutego 2012 roku.