Rekrutacja do Żłobka w Wojniczu


Rozpoczęła się rekrutacja do Żłobka w Wojniczu, która potrwa do 14 stycznia 2019r.

Rodzice deklarujący chęć zgłoszenia dziecka do Żłobka proszeni są o złożenie  kompletnie wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka.

Kartę zgłoszenia należy złożyć do  Dyrektora Żłobka za pośrednictwem dziennika podawczego Urzędu Miejskiego w Wojniczu w godzinach pracy urzędu.  

Do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA