Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych


Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wojnicz.

W  dniu 9 marca 2018 roku rusza rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.  Wnioski  wraz z dokumentami  należy składać   w placówkach do dnia  23 marca 2018 roku do godz. 15.00

Szczegółowy harmonogram określa załącznik   nr  1 do zarządzenia  nr 40/2018 Burmistrza Wojnicza  z dnia 30 stycznia 2018 roku.

Rekrutacja do  klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wojnicz.

Od dnia 1 marca 2018 roku  można składać wnioski  wraz z dokumentami   o przyjęcie do klas I szkół podstawowych  prowadzonych przez  gminę  w siedzibach tych szkół. Termin składania wniosków upływa w dniu 23 marca godz. 15.00.

Szczegółowy harmonogram określa załącznik   nr  2 do zarządzenia  nr 40/2018 Burmistrza Wojnicza  z dnia 30 stycznia 2018 roku

Zarządzenie nr 40/2018 Burmistrza Wojnicza z dnia 30 stycznia 2018 r.