Przekazanie sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP


W dniu 6 stycznia 2018 roku w Łukanowicach podczas spotkania seniorów z jednostek OSP Gminy Wojnicz odbyło się przekazanie sprzętu ratowniczego w postaci czterech zestawów PSP R1 z szynami i deską oraz dwóch Defibrylator AED LIFELINE dla jednostek OSP: Dębina Łętowska, Więckowice, Wielka Wieś, Olszyny, Łukanowice.

Sprzęt został zakupiony przez Gminę Wojnicz ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przekazania dokonał Tadeusz Bąk Burmistrz Wojnicza, a towarzyszyli mu: Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Komendant Gminny ZOSP RP Krzysztof Krużel, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Wojniczu Zbigniew Dudzik oraz Naczelnik OSP Łukanowice Bogdan Kurek.

Serdecznie dziękujemy Ministrowi Sprawiedliwości oraz posłowi Edwardowi Siarce Prezesowi Małopolskich Strażaków Ochotników za inicjatywę utworzenia Funduszu.