Przebudowa linii kolejowej na szlaku Biadoliny – Bogumiłowice


Zawiadomienie o wydaniu postanowienia uzgadniającego znak: OO.4242.2.3.2012.EC z dnia 8 maja 2012 roku,
na wniosek Inwestora PKP PLK S.A .. w ramach ponownej procedury ocen oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa linii kolejowej na szlaku Biadoliny –
Bogumiłowice. Szczegóły w załączniku.