Program rewitalizacji miasta Wojnicza

Gmina Wojnicz rozpoczęła proces opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2011-2020 we współpracy z FRDL Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa. W tym celu powołany został Zespół ds. Rewitalizacji, w skład którego wchodzą przedstawiciele Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, partnerzy społeczni i gospodarczy z terenu miasta oraz przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Tarnowie. Zespół koordynuje prace nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji i nadaje mu ostateczny kształt. Do chwili obecnej zorganizowano jedno posiedzenie robocze Zespołu ds. Rewitalizacji (12 stycznia 2011 r.), na którym przedstawiono zasady tworzenia programów rewitalizacji oraz podjęto decyzję o objęciu Lokalnym Programem Rewitalizacji całego obszaru miasta Wojnicza.

W dniu 22 lutego odbyło się spotkanie, podczas którego zainteresowani partnerzy społeczni i gospodarczy z terenu miasta, uzyskali informacje o procedurze zgłaszania zadań do Lokalnego Programu Rewitalizacji. Przewiduje ona wypełnienie formularza „karta zadania” i przesłanie jej w wersji elektronicznej lub dostarczenie osobiste do Urzędu Miasta (do Pana Jana Szczerby – Pełnomocnika ds. Rewitaliacji) do dnia 8 marca 2011 r. Formularz „karty zadania” dostępny jest na stronie www Gminy Wojnicz. Wszystkie osoby zainteresowane umieszczeniem własnego pomysłu, przedsięwzięcia lub zadania wpisującego się w zakres rewitalizacji miasta Wojnicza, mogą na zamieszczonym formularzu „karta zadania” zgłaszać je do Urzędu Miejskiego na adres e-mail: um@wojnicz.pl z tytułem wiadomości „rewitaliacja”. Oprócz tego na stronie www Gminy Wojnicz zamieszczone są bardziej szczegółowe informacje na temat rewitalizacji i budowy programów rewitalizacyjnych.

Na kolejnych spotkaniach Zespołu ds. Rewitalizacji, które zaplanowane są na marzec i kwiecień 2011 r., podejmowane będą działania służące weryfikacji nadesłanych zadań do Lokalnego Programu Rewitalizacji, ich hierarchizacja oraz podział na zadania typu społecznego, gospodarczego i infrastrukturalno-przestrzennego.

Załączniki:

Rewitalizacja Wojnicza – karta zadania

Rewitalizacja Wojnicza – metodyka przygotowania i oceny