Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego


W związku z trwającymi do dnia 16 sierpnia 2013 r. konsultacjami społecznymi rozszerzonego projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, w ramach którego zaprezentowany zostanie projekt dokumentu oraz możliwe będzie wyjaśnienie zgłaszanych uwag i wątpliwości.

Spotkanie odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2013 r. o godz. 13:00 w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 17.

Spotkanie konsultacyjne jest otwarte dla społeczeństwa, z tego względu proszę o ogłoszenie informacji o spotkaniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy lub powiatu.

 

Skan dokumentu