Prawie 12 litrów zebranej krwi podczas poboru krwi w Koszycach Małych


W niedzielę 10.03.2019 w godz. 8:00 – 12:00 w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Koszycach Małych OSP Koszyce Małe wraz z Klubem HDK PCK przy OSP Zakrzów od 15 Dawców zebrali 11,25 litrów krwi. Uzbierano także cały worek zakrętek dla małej Jagódki, która zbiera pieniążki na protezy rączek.

Akcję wsparli tarnowscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w Tarnowie zrzeszeni przy Zarządzie Terenowym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów KMP w Tarnowie na czele z podkom. Michałem Sudą.  Dzięki niedzielnej akcji przybywający dawcy, uczestniczyli w pogadankach przeprowadzonych przez sierz. szt. Marka Bacharę. Uczestnicy otrzymywali  porady na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, interpretacje przepisów prawnych a także bezpiecznych zachowań na wodą i podczas różnych zagrożeń. Najmłodsi przygotowali dla honorowych krwiodawców wystawę prac na temat honorowego krwiodawstwa. Pani Dyrektor i pedagodzy oprócz pyszności i pobudzającej kawy gościli każdego życzliwością i serdecznością. Piękny przykład dał swoim parafianom ks. proboszcz, który również oddał krew. Każdy kto oddał krew, otrzymał ekwiwalent kaloryczny oraz pamiątkową koszulkę. Akcję wsparli min. druhowie z OSP Łętowic, Zakrzowa, Łukanowic, Koszyc Małych.