Podziękowania dla jednostek OSP


Druhny i Druhowie gminnych jednostek OSP,

Ubiegły tydzień był czasem pełnym niepokoju. Realne zagrożenie powodziowe wymagało od Was utrzymywania ciągłego stanu najwyższej gotowości. Odpowiedzieliście na wszystkie wezwania, nikogo nie pozostawiliście bez pomocy. To przede wszystkim dzięki Wam udało się zagrożenie zażegnać i uniknąć wielu tragedii.  Dziękuję Wam za służbę naszej społeczności i ofiarność przy walce z żywiołem.

                                                              Z wyrazami szacunku

 

                                                                                                       Burmistrz Wojnicza

                                                                                                              Jacek Kurek