Podsumowanie akcji „Ognisty ratownik – gorąca krew”


Małopolscy strażacy podsumowali ubiegłoroczną akcję honorowego krwiodawstwa „Ognisty ratownik – gorąca krew”. Udało się zebrać ponad 830 litrów krwi.

Wyniki akcji ogłoszono 20 stycznia w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Członkowie Klubu HDK PCK przy OSP Zakrzów odebrali puchar i dyplom za II m-ce (I miejsce zajęła OSP Łoniowa, pow. brzeski). Z kolei w kategorii „Ognisty Ratownik –  Najaktywniejszy strażak” II miejsce zajął Marek Bachara (I miejsce zdobył st.asp. Dariusz Cieśla z JRG Krynica-Zdrój). Przyznano również odznaczenia za ilość oddanej krwi. Brązową Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi odznaczeni zostali Mateusz Fornal oraz Wiesław Solak.

Strażacy z terenu gminy Wojnicz są zawsze gotowi do każdej akcji. Codziennie ratują nasze życie  z narażeniem własnego, gaszą pożary, usuwają skutki kataklizmów i wypadków, wykonują wiele trudnych zadań, pomagając ludności cywilnej.  W ratowaniu życia są „niedoścignieni” – w  przenośni i dosłownie. Pomimo ogromu zajęć, znajdują jeszcze czas na honorowe oddawanie krwi oraz zachęcanie innych do tego rodzaju pomocy. Dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają – mówi Marek Bachara Prezes Klubu HDK PCK przy OSP Zakrzów