Podpisano umowę na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych


16 lipca podpisana została umowa z samorządem powiatu tarnowskiego na zakup  nowego autobus przystosowany do przewozu 22 osób niepełnosprawnych z terenu gminy.

Inwestycja jest możliwa, dzięki pozytywnie rozpatrzonemu wnioskowi, w ramach którego gmina pozyskała ponad 250 tys. zł  dofinansowania z funduszu PFRON, z programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”, na wykonanie zadania „Likwidacja barier transportowych  w gminie Wojnicz”. Koszt realizacji zadania wyniesie ponad 360 tys. zł.

W ramach inwestycji zakupiony zostanie nowy autobus przystosowany do przewozu 22 osób niepełnosprawnych z terenu gminy. Pojazd wyposażony będzie m.in. w najazdy i miejsce dla wózków inwalidzkich.