placówka wsparcia dziennego w sukmaniu już otwarta


10 kwietnia o godzinie 12:00 odbyło się uroczyste otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu. Wydarzenie to zgromadziło wiele osób, obecne były także lokalne media. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać zaprezentowanych umiejętności dzieci i młodzieży ze Szkoły Muzycznej I Stopnia w Domosławicach z filii w Milówce. Uhonorowany został także radny Marek Bachara, któremu Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk wręczył list gratulacyjny oraz grawerton z podziękowaniem za okazanie wzorowej postawy ratując życie drugiemu człowiekowi podczas III Tarnowskiego Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  

Dzięki utworzeniu Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu trzydzieścioro dzieci będzie mogło właśnie tutaj poszerzać swoje umiejętności i rozwijać zainteresowania. Także czterdziestu rodziców skorzysta z pomocy i wskazówek zatrudnionych specjalistów. Uczestnictwo w przeróżnych zajęciach, m.in. logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, socjoterapeutycznych pozwoli kształtować prawidłowy rozwój podopiecznych. Uczniom zostanie zapewniony bezpłatny dojazd do i z placówki. Wezmą oni również udział w 12 jednodniowych wycieczkach oraz 4 kilkudniowych wyjazdach.

Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu finansowym Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 pt. „Placówka Wsparcia Dziennego w Sukmaniu” Projektem zostaną objęci mieszkańcy Biadolin Radłowskich Grabna, Sukmania, Wielkiej Wsi, Łoponia i Milówki.