Panel dyskusyjny „Małe i średnie przedsiębiorstwa”

W piątek, 23 września w Domu Grodzkim w Wojniczu odbył się panel dyskusyjny poświęcony małym i średnim przedsiębiorstwom. Inicjatorami forum byli Burmistrz Wojnicza Jacek Kurek i Wicestarosta Powiatu Tarnowskiego Mirosław Banach. W obradach uczestniczyli również Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela, Posłanka na Sejm RP Urszula Augustyn, a także ponad czterdziestu lokalnych przedsiębiorców reprezentujących różne branże. Celem spotkania była dyskusja, wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami a przedstawicielami parlamentu oraz władz samorządowych. Panel sprzyjał również integracji samorządu z przedsiębiorcami, która – miejmy nadzieję – będzie owocować wspólnymi działaniami na rzecz rozwoju gminy.

Fot. R. Jadach