Pamiętajcie o ogrodach

Pamiętajcie o ogrodach

Urząd Miejski w Wojniczu ogłasza

KONKURS

NA NAJŁADNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY, BALKON

ORAZ OGRÓD PRZYSZKOLNY  I PRZYPRZEDSZKOLNY

 

REGULAMIN KONKURSU

I. Cel konkursu

Zachęcenie mieszkańców Wojnicza do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia i miasta.

II. Organizator konkursu:

Urząd Miejski w Wojniczu

III. Uczestnictwo i zasady konkursu:

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Wojnicz posiadający ogrody przydomowe, ukwiecone balkony oraz szkoły i przedszkola znajdujące się na terenie gminy Wojnicz.

2. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:

a) najładniejszy ogród przydomowy,

b) najładniejszy balkon.

c)najładniejszy ogródek szkolny i przedszkolny.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest

wypełnienie zgłoszenia zawierającego: imię i

nazwisko, adres, numer tel. oraz kategorię i

złożenie go w Urzędzie Miejskim w Wojniczu, Rynek 1, tel. 014 6790108, wew.42

4. Zgłoszenia można składać do  15 czerwca 2011r.

5. Komisja konkursowa będzie oceniać zgłoszone do Konkursu ogrody i balkony od czerwca do lipca 2011 r. (osoby, które dokonają zgłoszenia do Konkursu zostaną o tym powiadomione telefonicznie).

6. Spośród zgłoszonych do konkursu obiektów Komisja wyłoni trzy najpiękniejsze ogrody , trzy najpiękniejsze balkony i trzy najładniejsze ogródki przyszkolne i przyprzedszkolne.

7. Komisja oceni obiekty w oparciu o następujące kryteria:

–   ogólne wrażenie ocenianego obiektu 0-10 pkt.

– układ kompozycyjny uwzględniający trafność doboru gatunków i odmian 0-10 pkt.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do sfotografowania zwycięzców oraz podania wyników do publicznej wiadomości (gazeta Merkuriusz Wojnicki, internet itp.).

9. Regulamin konkursu dostępny jest w pokoju nr 16 Urzędu Miejskiego i na www.wojnicz.pl

IV. Nagrody:

Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe oraz podziękowania i dyplomy. Nagrody zostaną wręczone na uroczystym podsumowaniu konkursu w sierpniu 2011r.

V. Komisja Konkursowa

Komisję Konkursową powołuje organizator.