Otwarta obwodnica


6 września o godzinie 10:00 oddano do użytku północną część obwodnicy.

Projekt „Obwodnica Wojnicza” realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

            Beneficjentem projektu jest Województwo Małopolskie, podmiotem odpowiedzialnym za inwestycję jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

            Głównym celem realizacji projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej Wojnicza. Specyfiką miasta są duże potoki ruchu tranzytowego, zwłaszcza ciężarowego. Następuje spiętrzenie ruchu tranzytowego z dróg oraz ruchu miejskiego, co przyczynia się do wydłużenia czasu przejazdu przez miasto obniżając tym samym poziom zarówno jego atrakcyjności zamieszkania, jak i atrakcyjności inwestycyjnej.

Duży ruch pojazdów osobowych i ciężarowych poruszających się z coraz większą prędkością powoduje pogorszenie bezpieczeństwa użytkowników drogi.

            Budowa obwodnicy pozwoli na wyprowadzenia ruchu tranzytowego z Wojnicza na obszary rzadko zamieszkałe, przez co ulegnie poprawie mobilność mieszkańców, zwiększy się dostępność komunikacyjna do Wojnickiego Zielonego Parku Technologicznego oraz stref ekonomicznych zlokalizowanych w Tarnowie, nastąpi skrócenie czasu przejazdu oraz poprawa komfortu podróży, bezpieczeństwa ruchu i pieszych.

Ulegnie także zmniejszeniu emisja toksycznych składników spalin, hałasu i wibracji, zanieczyszczeń komunikacyjnych odprowadzanych do gleby i wód.

 

            Wartość całkowita przedsięwzięcia wynosi 53,6 mln PLN, z czego wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej jest równa 42,3 mln PLN.

Pozostała kwota w wysokości 11,3 mln PLN pochodzi ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.

            Inwestycja realizowana jest w podziale na dwa zadania tj. część północną
i południowa – łączny zakres rzeczowy obydwu zadań obejmuje budowę 7,05 km nowej drogi klasy G, dwupasmowej, o szerokości 7,0 mb wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

 

            Aktualnie zostało zrealizowane Zadanie nr 1 – budowa północnej części obwodnicy przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego ENERGOPOL z Krakowa, za kwotę 13,38 mln PLN (w tym: Unia Europejska – 11,37 mln PLN, Województwo Małopolskie – 2,01 mln PLN). Realizacja przebiegała w okresie od 21 grudnia 2011 r. do 20 czerwca 2013 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

– budowę 2,3 km nowej drogi klasy G o szerokości 7,0 mb,

– budowę ronda w m. Dębina Zakrzowska,

– budowę poboczy o szerokości 1,5 mb i chodników o szer. 2,0 mb,

– budowę ekranów akustycznych,

– budowę kanalizacji i odwodnienia,

– budowę przepustów z przejściami dla płazów,

– budowę dróg serwisowych,

– budowę połączenia z drogą krajową nr 4,

– budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,

– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.