Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, iż stężenie OZONU w powietrzu będzie podwyższone i przekroczy 180 µg/m3. Zaleca się ograniczenie przebywania na powietrzu, szczególnie przez dzieci, osoby starsze i chore na astmę w dniach 11 i 12 czerwca, zwłaszcza w godzinach 11:00-18:00.