Ostrzeżenie meteorologiczne


IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, że na skutek intensywnych opadów deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa wystąpią wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Miejscami zjawisko może mieć charakter gwałtowny.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 16:00 dnia 16.05.2018 do godz. 08:00 dnia 18.05.2018