Ostatnie nabory wniosków w LGD


O g ł o s z e n i e

 Zarząd Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała uprzejmie informuje, iż w związku z zaplanowanymi w dniach 15 maja 2014 – 28 maja 2014 naborami wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dunajec-Biała odbędą się szkolenia dla beneficjentów zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach działania: „Małe projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi” w dniach:

Ciężkowice  06 maja 2014 w godz. 10:00-12:00 Urząd Gminy

Pleśna         06 maja 2014 w godz. 13:00-15:00 Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna

Wojnicz       08 maja 2014 w godz. 10:00-12:00 Urząd Gminy

Zakliczyn    08 maja 2014 w godz. 13:00-15:00 Ratusz

Zakliczyn   09  maja 2014 w godz. 10:00- 13:00 W siedzibie LGD

*** 

Wykorzystaj szansę jaką dają nam fundusze unijne! Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała działa na rzecz mieszkańców czterech gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn
Realizując Lokalną Strategię Rozwoju wspiera blisko 50 000 mieszkańców na terenie 63 wsiw aktywnym korzystaniu ze środków unijnych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER. Pod koniec pierwszej połowy  roku już po raz ostatni przeprowadza nabory wniosków w ramach  działań „Małych projektów” oraz „Odnowy i rozwoju wsi”.
Pierwszy nabór wniosków odbędzie się w dniach: 15 – 28 maja 2014 a drugi i zarazem ostatni w dniach: 18 – 28 lipca 2014 roku.
Co trzeba zrobić, żeby uzyskać dotację z funduszy unijnych na zrealizowanie swojegopomysłu? To proste!
KROK 1
Wybierz działanie w ramach którego chcesz zrealizować swoje przedsięwzięcie
a) Małe projekty,
b) Odnowa i rozwój wsi.
KROK 2
Sprawdź czy Twój pomysł realizuje przynajmniej jeden z celów Lokalnej Srupy Działania Dunajec-Biała i czy wpisuje się we wskaźniki jakie musi zrealizować LSD.
KROK 3
Jeśli Twój pomysł wpisuje się w przynajmniej jeden cel i realizuje nasze wskaźniki to zapraszamy do biura (Zakliczyn, ul. Browarki j-OSP) w celu skonsultowania projektu.
Zachęcamy również do odwiedzenia strony www.dunajecbiala.pl i do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi wypełnienia wniosku. Dostępni jesteśmy również pod numerem
telefonu 14 665 37 37 badz pod adresem e-mail: biuro@dunajecbiala.pl