OSP Grabno otrzyma nowy wóz strażacki


Jednostka OSP Grabno wśród 52 gmin z terenu województwa małopolskiego, którym przekazano dofinansowania na zakup wozu strażackiego. Wysokość dotacji to 560 tys. zł.

26 czerwca w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przekazano promesy potwierdzających przyznanie dofinansowania na zakup wozów strażackich jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. Wśród 52 gmin znalazła się gmina Wojnicz, która otrzymała dofinansowanie w wysokości 560 tys. zł ze środków Komendanta Głównego PSP w Warszawie i WFOŚ w Krakowie.  

Pozostała brakująca kwota na zakup wozu będzie pochodziła z budżetu Gminy Wojnicz, która na ten cel przeznaczyła 230 tys. zł oraz od prywatnych sponsorów.

Pozyskane środki przeznaczone zostaną na zakup średniego samochodu ratowniczego – gaśniczego  GBA z wyposażeniem niezbędnym do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych.  Nowy wóz przyczyni się do usprawnienia pomocy poszkodowanym w wypadkach, poprawi gotowość jednostki i jakość działań operacyjnych, a także jej dyspozycyjność do udziału w  znacznie większej ilości zdarzeń w okolicy.