Rekrutacja do projektu MALUCH


Gmina Wojnicz jako beneficjent projektu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „MALUCH” edycja 2014, polegającym na sprawowaniu opieki przez dziennego opiekuna nad dziećmi do lat 3, ogłasza rekrutacje do oddziału zlokalizowanego przy Publicznym Przedszkolu w Grabnie na rok szkolny 2014/2015r.

Zainteresowanych rodziców/prawnych opiekunów dzieci zamieszkałych  na terenie Gminy Wojnicz, których dzieci nie ukończyły 3 roku życia zapraszamy do zapoznania się w tą formą opieki i  przystąpienia do projektu.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 14 631 98 54 lub u Dyrektora Przedszkola w Grabnie.

 

REKRUTACJA TRWA DO 25 SIERPNIA 2014r.

 Realizator projektu Gminny Zespół  Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Wojniczu

Kliknij aby pobrać kartę zgłoszenia