Ograniczenie kosztów energii – konferencja dla MSP


Starostwo Powiatowe w Tarnowie we współpracy z NOT w Tarnowie organizuje konferencje „Ograniczenie kosztów energii w działalności gospodarczej poprzez kompensacje mocy biernej oraz techniki energooszczędne”. Podczas konferencji będzie można dowiedzieć się jak dzięki wykorzystaniu zjawiska kompensacji da się zmniejszyć ilość mocy biernej i w rezultacie uzyskać oszczędności w poborze energii elektrycznej, co może mieć istotne znaczenie w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych, które wykorzystują w procesie produkcyjnym urządzenia wykorzystujące m.in. silniki trójfazowe.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie przy ul. Narutowicza 38, w sali konferencyjnej. Udział w konferencji jest nieodpłatny, z uwagi na ograniczoną ilość miejsc wymagane jest wcześniejsze potwierdzenie udziału telefonicznie (14 6883 376 / 14 6883 327) lub mailowo (rbarys@powiat.tarnow.pl).

PROGRAM KONFERENCJI

28 marca 2014 r., godz. 9:30 

Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Tematy referują przedstawiciele – techniczni doradcy ze stowarzyszeń technicznych tarnowskiej jednostki Naczelnej Organizacji technicznej.

– Otwarcie konferencji – pan Mirosław Banach – Wicestarosta Tarnowski

– Moc bierna – zasady rozliczania i oszczędności z jej kompensacji – pan Andrzej Jaglarz

– Efektywność ekonomiczna rozwiązań zmniejszających energochłonność w MSP – przykłady wdrożeń – państwo Alina i Piotr Baca

– Omówienie propozycji dla fazy realizacyjnej – pan Jacek Sumera – prezes NOT o/Tarnów.