Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych

Gmina Wojnicz organizuje dla mieszkańców wielkogabarytową zbiórkę odpadów komunalnych.

Pojemniki podstawione będą od godz.10ºº  i zebrane po godz.18ºº  ostatniego dnia wyznaczonego na zbiórkę w niżej wymienionych terminach:

 

W terminie:  11. 04.2011r.         do 13. 04.2011r.  (poniedziałek – środa)

Biadoliny Radłowskie  –  koło torów

– przy drodze na Św. Piotra ( obok posesji P. Machety)

Dębina Łętowska        – obok Remizy OSP

Dębina Zakrzowska    – obok Domu Ludowego

 

 W terminie:  14. 04.2011r.         do 16.04.2011r.  (środa -sobota)

Grabno                        – obok nowego Domu Ludowego

– przy drodze do( P. Krupy Stanisława)

Łopoń                          – obok byłego sklepu GS

Łukanowice                 – obok Remizy OSP

 

W terminie: 18.04.2011r.         do 20. 04.2011r.  (poniedziałek -środa)

Wojnicz                         – obok Cmentarza Komunalnego

– obok Stadionu LKS Olimpia

Isep                                – obok sklepu

 

W terminie:  27.04.2011r           do 29.04.2011r.      (środa – piątek)

Olszyny                        – obok Remizy OSP

Rudka                           –  obok byłej szkoły

Sukmanie                     – obok Domu Ludowego

Więckowice                  – obok Remizy OSP

 

W terminie:  04.05.2011r           do 06.05.2011r.      (środa -piątek)

Zakrzów                        – obok Remizy OSP

Wielka Wieś                 – obok Remizy OSP

– obok posesji P. Gołąb Józef

Milówka                       – obok Punktu skupu

 

Celem sprawnego przeprowadzenia akcji prosi się mieszkańców o zachowanie porządku wokół podstawionego kontenera, wrzucanie odpadów do kontenera a nie pozostawianie obok.. Nie wrzucać odpadów typu: opon, gruzu, oraz odpady nadające się do selektywnej zbiórki jak szkło i plastik. Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów zbiórki odpadów, gdyż po ustalonych wyżej terminach kontenery będą usunięte