Ogłoszenie o możliwości składania wniosków


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała

działającej na terenie gmin:

Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn

wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu

„Odnowa i Rozwój wsi” „Małe projekty”

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

15 maja 2014 – 28 maja 2014 roku

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, miejscowość: Zakliczyn, ul. Browarki 7, w godz. od 07.45 do 15.45. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.dunajecbiala.pl, Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl Lokalnej Grupy Działania  www.dunajecbiala.pl, oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, miejscowość: Zakliczyn, ul. Browarki 7, w godz. od 07.45 do 15.45.  Wysokość dostępnych środków w 2014 roku na operacje w tym naborze w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:

„Odnowa i rozwój wsi” wynosi 120 000 zł

„Małe projekty” wynosi 100 000 zł

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała oraz pod numerem tel. 14 665 37 37.

Minimalna liczba punktów, jaka musi uzyskać operacja w ramach oceny to 35 % z maksymalnej liczby punktów.

 

Wnioski z chwilą przyjęcia przez LGD podlegają procedurze ochrony danych osobowych
i informacji handlowych.