Ogłoszenie o konkursie ofert

Informacja

Burmistrz Wojnicza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie sołectwa Olszyny w Gminie Wojnicz. 

Termin składnia ofert do 16 grudnia 2019r. do godz. 15:30.

Do pobrania:

Ogłoszenie