Wybory Sołeckie


W dniu 9 maja 2012 roku Burmistrz Wojnicza wydał Zarządzenia, w których wyznaczył termin wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Wojnicz na dzień 17 czerwca 2012 roku – tj. niedziela w godzinach 8oo – 19oo. Formularze wniosków dotyczące zgłoszenia kandydatów na Sołtysa i członka Rady można odebrać u Przewodniczącego Sołeckiej  Komisji Wyborczej, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Wojniczu lub pobrać ze strony internetowej gminy: http://www.wojnicz.pl/mieszkaniec/wybory-soleckie