Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego


Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: „Przebudowa szlaku Biadoliny – Bogumiłowice w km 61,300-62,800 i 67,500-68,900”Etap II.

Kliknij aby wyświetlić treść dokumentu