Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza – obwieszczenie


Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975” – Zadanie 2. Szczegóły w poniższym pliku:

OBWIESZCZENIE