Rozbudowa drogi do Zielonego Parku Przemysłowego w Wojniczu


Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), Starosta Tarnowski zawiadamia…

 

Pełna treść obwieszczenia