Nowy termin wyborów Sołtysów, Członków Rad Sołeckich, Przewodniczącego oraz Członków Zarządu Miasta Wojnicz


Burmistrz Wojnicza wyznaczył nowy termin wyborów Sołtysów, członków Rad Sołeckich, Przewodniczącego Zarządu Miasta Wojnicz oraz członków Zarządu Miasta Wojnicz na dzień 5 lipca 2020 r., które odbędą się w godzinach 8.00 – 17.00 w mieście Wojnicz oraz we wszystkich sołectwach gminy Wojnicz w następujących lokalach wyborczych:

Biadoliny Radłowskie – budynek Szkoły Podstawowej w Biadolinach Radłowskich

Dębna Łętowska – budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębinie Łętowskiej

Dębina Zakrzowska – budynek Domu Ludowego w Dębinie Zakrzowskiej

Grabno – budynek Szkoły Podstawowej w Grabnie

Isep – budynek Świetlicy Wiejskiej w Ispie

Łopoń – budynek Szkoły Podstawowej w Łoponiu

Łukanowice – budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukanowicach

Milówka – budynek Szkoły Podstawowej w Milówce

Olszyny – budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszynach

Rudka – budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Więckowicach

Sukmanie – budynek Domu Ludowego w Sukmaniu

Wielka Wieś – budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkiej Wsi

Więckowice – budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Więckowicach

Zakrzów – budynek Domu Ludowego w Zakrzowie

Wojnicz – budynek Domu Grodzkiego w Wojniczu

 

Zgodnie z kalendarzem wyborczym termin zgłaszania kandydatów na Sołtysów, kandydatów na Członków Rad Sołeckich, kandydatów na Przewodniczącego Zarządu Miasta Wojnicz
i kandydatów na Członków Zarządu Miasta Wojnicz upływa z dniem 15 czerwca 2020 r .

 

Ze względów techniczno-organizacyjnych zgłoszenia będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Wojniczu – Dziennik podawczy w godzinach pracy:

poniedziałek od 7.30 – 16.30

wtorek – piątek od 7.30 – 15.30

 

Listy kandydatów na Sołtysów i listy kandydatów na Członków Rad Sołeckich zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy Wojnicz w zakładce „Wybory do organów jednostek pomocniczych” oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach do dnia 22 czerwca 2020 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów dostępne są tutaj.