Nowe tablice turystyczne


Zachęcamy wszystkich turystów i mieszkańców do korzystania z nowych tablic informacyjnych, znajdujących się na terenie gminy Wojnicz. Tablice zawierają krótki opis historii danej miejscowości, zdjęcia, wykaz miejsc wartych odwiedzenia, a także mapy gminy i obszaru LGD Dunajec Biała (teren obejmuje gminy Ciężkowice, Wojnicz, Pleśna i Zakliczyn) z zaznaczonymi gospodarstwami agroturystycznymi.

Tablice wykonano w ramach projektu „Wykonanie i montaż tablic turystycznych w miejscowościach Biadoliny Radłowskie, Grabno, Milówka, Olszyny, Sukmanie, Więckowice, Wojnicz”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.