Nowe stawki taryf za wodę i ścieki


Od 1 lutego w gminie Wojnicz będą obowiązywać nowe stawki taryf za wodę i ścieki. Uchwały w tej sprawie zostały podjęte przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.

Uchwała w sprawie dopłat do opłat jednostkowych za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla gospodarstw domowych – 1 grupy taryfowej odbiorców usług realizowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.