Nowe środki w LGD


Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała działająca na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie:

  1. rozwijania działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej
    z sektorem czasu wolnego

termin składania wniosków: od 04.07.2018 r. do 18.07.2018 r.

limit dostępnych środków w ramach naboru: 100 000,00 zł

 

  1. b) tworzenia i rozwoju centrów przetwórstwa lokalnego

termin składania wniosków: od 04.07.2018 r. do 18.07.2018 r.

limit dostępnych środków w ramach naboru: 400 000,00 zł

 

  1. podejmowanie działalności gospodarczej (w branży turystycznej oraz związanej
    z sektorem czasu wolnego)

termin składania wniosków: od 04.07.2018 r. do 18.07.2018 r.

limit dostępnych środków w ramach naboru: 150 000,00 zł

 

  1. podejmowanie działalności gospodarczej (w branży turystycznej oraz związanej
    z sektorem czasu wolnego przez osoby z grup defaworyzowanych)

termin składania wniosków: od 04.07.2018 r. do 18.07.2018 r.

limit dostępnych środków w ramach naboru: 100 000,00 zł

 

Wszelkie  niezbędne informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej www.dunajecbiala.pl oraz udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała lub  pod numerem  tel. 14 665 37 37 w godz. od 7:45 do 15:45 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, a w środy od 10:00 do 18:00 bądź pod adresem e-mail: biuro@dunajecbiala.pl